Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Kulturskolan"

Visar sida 1 av 3

Välj typ av innehåll inom kategori "Kulturskolan":

Forskning och utveckling kategorier

Många uppfattningar om hur Kulturskolan ska nå ut till fler

2020-04-08
De senaste åren har en jämlik och inkluderande kulturskola utryckts som ett ideal på det politiska planet. Det är en av utgångspunkterna i en avhandling från Högskolan för scen och musik som undersöker hur svenska kulturskolor förhåller sig till utmaningen att nå ut till nya grupper av barn. Den visar att spännvidden är stor mellan…

Varierande tolkning av social rättvisa

2019-03-11
Många lärare har svårt att skapa mening om vad social rättvisa inom ramen för musikundervisningen innebär i praktiken. Det visar Anna-Karin Kuuse i sin forskning om hur social rättvisa tolkas i styrdokument, i lärares förståelse och deras undervisningspraktik.