Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Kunskapskrav"

Visar sida 1 av 3

Välj typ av innehåll inom kategori "Kunskapskrav":

Forskning och utveckling kategorier

Garantin för tidigt stöd

2021-04-27
Rätt stöd i rätt tid kan vara avgörande. Garantin för tidigt stöd är inskriven i skollagen och finns för att skolor tidigt ska uppmärksamma elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk eller matematik. Rektorer, lärare och personal med specialpedagogisk kompetens behöver hjälpas åt för att skolorna ska kunna ta ansvar…
Forskning och utveckling kategorier

Vad är nytt i de nya kursplanerna?

2019-09-30
De föreslagna kursplanerevideringarna sägs betona faktakunskaper och förenklade kunskapskrav. Men kunskapskraven är innehållslösa snarare än förenklade. Frågan är om inte en missriktad vilja att förenkla tvärtom skapar fler problem – och leder till en sänkt ambitionsnivå för kunskaper i den svenska skolan, skriver Ingrid Carlgren.