Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Kunskapsmätningar"

tex Pisa, Timss, Pirls

Visar sida 1 av 5

Välj typ av innehåll inom kategori "Kunskapsmätningar":

"Varför de flesta försök att förbättra skolan inte fungerar och vad vi kan göra istället"

5 februari
Efter PISA haglar förslag till förbättringar på skolan och utbildningen men idéerna är ofta mer i linje med det som anses politiskt/ideologiskt önskvärt än det som vore verkligen effektivt. Dylan Wiliam menar i denna artikel att inga verkligen effektiva åtgärder kan införas om det inte städas upp bland lärarnas ansvarsområden, och argumenterar för “de-implementering” –…
Forskning och utveckling kategorier
FoU tidskrift källor

Has Peak PISA passed? An investigation of interest in International Large-Scale Assessments across countries and over time

2023-02-21
International Large-Scale Assessments (ILSAs) have had significant impact on education policy across the globe. But has interest in ILSAs now started to wane? This paper presents new evidence on this issue, exploring how the amount of attention three major ILSAs receive compares across countries, between studies and over time.

Möjligt att jämföra kunskaper i matematik ända från 1960-talet

2022-09-27
För första gången har rådata från tidigare internationella kunskapsmätningar i matematik och naturvetenskap för elever i årskurs 8 länkats till resultaten i den nyare kunskapsmätningen TIMSS. Det innebär att det nu finns jämförbara data för kunskaper i matematik och naturvetenskap från 1960-talet och framåt.
125