Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Kursplaner"

Visar sida 4 av 4

Forskning och utveckling kategorier

Vad är nytt i de nya kursplanerna?

2019-09-30
De föreslagna kursplanerevideringarna sägs betona faktakunskaper och förenklade kunskapskrav. Men kunskapskraven är innehållslösa snarare än förenklade. Frågan är om inte en missriktad vilja att förenkla tvärtom skapar fler problem – och leder till en sänkt ambitionsnivå för kunskaper i den svenska skolan, skriver Ingrid Carlgren.

Varierande tolkning av social rättvisa

2019-03-11
Många lärare har svårt att skapa mening om vad social rättvisa inom ramen för musikundervisningen innebär i praktiken. Det visar Anna-Karin Kuuse i sin forskning om hur social rättvisa tolkas i styrdokument, i lärares förståelse och deras undervisningspraktik.

Forskning och utveckling kategorier

Kurs för nyanlända ungdomar inte anpassad till verkligheten

2019-02-13
Den gymnasieförberedande kurs som alla nyanlända ungdomar utan gymnasiebehörighet erbjuds, går inte att genomföra i praktiken. Lärare saknar förutsättningar att lära ut det som står i kursplanen. "Kursplanen är orealistiskt skriven utifrån hur verkligheten ser ut i skolan", säger Christina Odenstad, forskare vid Karlstads universitet.

"Det centrala begreppet för skolans verksamhet bör vara barns intresse"

2019-01-31
Skolans starka fokus på lärande underminerar dess själva grund. Det leder till fokus på mätbara mål och instrumentalisering. Det centrala begreppet för skolans verksamhet bör istället vara barns intresse. Det är en konstruktiv drivkraft för deras väg in i samhället, skriver Morten Timmermann Korsgaard, lektor vid Malmö universitet.
134