Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Lärarprofessionen"

ersätter lärarrollen, yrkesutveckling

Visar sida 2 av 86

Välj typ av innehåll inom kategori "Lärarprofessionen":

Forskning och utveckling kategorier

Lisa Eklöv: Den relationella läraren kan inte vara bara lärare

10 oktober
Skolan och läraryrket präglas av en relationsdoktrin, skriver Lisa Eklöv, rektor. Vi bör inte bli förvånade att lärarprofessionen även ska axla psykologens, vaktmästarens och administratörens roller. Det blir därför motsägelsefullt när fackförbundet Sveriges lärare kampanjar för att lärare ska få vara bara lärare.

Lärares relationskompetens i växelspelet mellan ’Mig’ och ’Jag’

3 oktober
Föreliggande artikel har två syften. Det första är att diskutera begreppet lärares relationskompetens med stöd i George H. Meads begrepp ’Mig’ och ’Jag’. Det andra syftet är att, med utgångspunkt från begreppsdiskussionen, diskutera resultat från tre interventionsstudier av lärarstudenters uppfattningar om relationskompetens och, mer specifikt, hur studenternas utveckling i de aktuella projekten kan förstås.

From autonomous actors to collaborative professionals: perceptions of co-teaching in a Finnish school community

2 oktober
This study examined the factors shaping co-teaching within a Finnish primary school's community. The qualitative study was conducted by teacher and principal interviews and teacher surveys. Thematic content analysis revealed five factors establishing the co-teaching practices: providing collegial support, team building, continuous professional development, the intrinsic value of co-teaching, and the structure of the work…

Associations between need-supportive teaching and student and teacher emotions: a mixed-methods investigation

2 oktober
This study investigated associations between need-supportive teaching and student and teacher emotions using mixed methods. Quantitative data were gathered from the self-reports of 326 lower-secondary school students from 22 classes in Finland.
12386