Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Lärarprofessionen"

ersätter lärarrollen, yrkesutveckling

Visar sida 90 av 92

Välj typ av innehåll inom kategori "Lärarprofessionen":

Samverkan leder till fördjupad förståelse

2008-12-08
Hur blev du intresserad av ämnet? - Jag har varit intresserad av skolutveckling länge eftersom jag tidigare jobbat med organisationsutveckling och utbildningsfrågor. Jag kom aldrig själv på tanken att ta kontakt med forskare i mitt arbete, däremot har jag senare träffat lärare och skolledare som varit otroligt entusiastiska över att ha jobbat tillsammans med forskare.…

Kroppsspråkets betydelse i klassrummet

2008-12-04
Hur blev du intresserad av ämnet? - Jag har en bakgrund inom teatern och har jobbat som teaterlärare, skådespelare och regissör på gymnasiet och folkhögskola. Jag har alltid varit intresserad av kommunikation och både inom teatern och som lärare handlar det ju mycket om att kommunicera ickeverbalt. Vad handlar avhandlingen om? - Om ickeverbal kommunikation…

En förskola med anor och ideal

2008-11-27
Hur blev du intresserad av ämnet? - När jag skrev min licentiatuppsats för några år sedan och var ute på förskolor och filmade började jag fundera på vilket pedagogiskt sammanhang en förskola befinner sig i. Vilken tradition har förskollärarnas idéer och hur ser historien ut för förskollärarna? När jag sedan blev erbjuden att forska i…

Grades and grade assignment: effects of student and school characteristics

2008-11-25
Alli Klapp Lekholm har i "Grades and grade assignment" studerat betygens statistiska koppling till resultat på nationella prov samt sociokulturella och psykologiska faktorer. Analysen visar att betygen inte bara beror på elevens kunskapsnivå.

Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare: Kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning

2008-11-24
Britt Tellgren har i avhandlingen "Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare" undersökt vilka bärande värden och föreställningar som genom tiderna har förmedlats för att utbilda en fullvärdig förskollärare.

Empirical studies of public policies within the primary school and the sickness insurance

2008-11-13
Är åldersintegrerade klasser bra eller dåligt för elevers slutresultat? Spelar lika kön och etnisk bakgrund på lärare och elever roll för provresultat och slutbetyg? Det undersöker Erica Lindahl i avhandlingen "Empirical studies of public policies".

Hur bedöms karaktärsämnena på yrkesprogrammen?

2008-11-13
Hur blev du intresserad av ämnet? - Mitt intresse väcktes dels av en konkret fråga från eleverna varför de ofta bara fick betyget G i karaktärsämnena. Men även genom mitt eget arbete med kvalitetssäkring där jag såg samma sak som eleverna när det gällde hur betygsnivån låg i karaktärsämnena. Jag frågade mig varför det…

Behov av reformer inom den kommunala musikskolan

2008-11-12
Hur blev du intresserad av ämnet? - Inom den musikpedagogiska traditionen verkar mycket vara för givet taget. Som exempelvis att ju större musikalisk talang man har desto mer får man ut av att spela. Själv är jag är kritiskt till detta odemokratiska synsätt men har aldrig funnit något forum att diskutera och ställa frågor om…