Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Lärarstudent"

Visar sida 1 av 11

Välj typ av innehåll inom kategori "Lärarstudent":

What graduates want in teacher education

14 mars
To understand what to improve in initial teacher education to better prepare teachers for their profession, we asked alumni (N = 93) from three Swedish initial teacher education programs, what in their education they thought had benefited them the most in preparing them for a teaching career, and what they thought was lacking given their professional needs.

We are mentoring more often: experiences of being a mentor in a training school project

14 mars
In teacher education mentoring pre-service teachers is a critical factor. With background in research around mentoring pre-service teachers in connection to a training school project, this study aims to contribute knowledge about and identify mentors’ experiences of mentorship in the setting of a training school.

”Varför oförskämt att berätta om brister kring lärande och undervisning?”

2 februari
På senare år har lärarstudenter från många av landets lärosäten vittnat om bristande läs-och-skrivundervisning för blivande F-3-lärare, alltså för dem som ska lära barn i förskoleklass till årskurs 3 att läsa och skriva. Det skriver Magnus Haake och Agneta Gulz, docent respektive professor i kognitionsvetenskap med inriktning på lärande och undervisning vid Lunds universitet.

Blivande förskollärare behöver ökad interkulturell kompetens

1 februari
I en mer komplex och orolig värld behöver blivande förskollärare bli mer förberedda inför att undervisa kring normer som rör samtid, religion och världsbilder. Vad är deras egen världsbild kontra samhällets baserat på kunskap och vetenskap? Känner de sig inkluderade i sättet som det undervisas på förskollärarprogrammet inom det här området? En ny nationell studie…

Lärarstudenters förutsättningar att utveckla yrkesspecifika kunskaper

31 januari
This study aims to investigate how the courses in didactics of mathematics in preschool and primary teacher education create conditions for preservice teachers to develop professional knowledge in an interactive learning process that integrates the knowledge domains of mathematical subject knowledge and pedagogical mathematical knowledge.
1211