Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Läroplaner"

Visar sida 1 av 8

Välj typ av innehåll inom kategori "Läroplaner":

Med värden i fokus. Om den didaktiska vad-frågan i pragmatiskt informerad undervisning i förskolan.

2023-12-18
Sedan undervisning fick en mer framträdande position i den svenska reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) har lärare i såväl förskola som förskollärarutbildning kämpat med att tolka konceptet. När 2011 års skollag trädde i kraft några år tidigare fick förskolans arbete med normer och värden en starkare ställning. Mot bakgrund av detta blir det intressant…
128