Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Läroplaner"

Visar sida 8 av 8

Välj typ av innehåll inom kategori "Läroplaner":

Forskning och utveckling kategorier

I skolans läroböcker står individen ensam mot samhällets problem

2018-04-16
Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar, liksom övervikt och fetma. Problemen beror nästan uteslutande på faktorer i samhället, inte den enskilda personen. Men i skolans läroböcker är ett budskap till eleverna särskilt framträdande: Du ska själv lösa dina problem med hjälp av yoga, massage och långsamma kolhydrater.

Har alla barn i grundskolan förutsättningar att klara nya läroplanens krav?

2018-02-02
Det finns elever i grundskolan som inte har kognitiva förutsättningar att klara de kunskapskrav läroplanen ställer, och detta måste beaktas i det svenska skolsystemet. Det nuvarande betygssystemet utan några individuella mål innebär en risk att negativt påverka elevers psykosociala utveckling och självkänsla, visar en ny studie.
178