Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Läs- och skrivutveckling"

Välj typ av innehåll inom kategori "Läs- och skrivutveckling":

Forskning och utveckling kategorier

Nytt läromedel ska främja läsutvecklingen för elever som är döva

37 min sedan
Nu inleds ett skolforskningsprojekt som ska undersöka, dokumentera och utvärdera användningen av ett nytt läromedel, Handalfabetet – vägen till läsning. Tidigare forskning i USA och Australien visar att läromedlet främjar läsningen för elever som är döva och har undervisning på teckenspråk.