Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Läsning"

Visar sida 1 av 31

”Varför oförskämt att berätta om brister kring lärande och undervisning?”

2 februari
På senare år har lärarstudenter från många av landets lärosäten vittnat om bristande läs-och-skrivundervisning för blivande F-3-lärare, alltså för dem som ska lära barn i förskoleklass till årskurs 3 att läsa och skriva. Det skriver Magnus Haake och Agneta Gulz, docent respektive professor i kognitionsvetenskap med inriktning på lärande och undervisning vid Lunds universitet.
Forskning och utveckling kategorier

Så kan den sköra läslusten stärkas – i hemmet och skolan

25 januari
Effekten blev tydlig när över 200 elever deltog i en studie med litteraturläsning i skolan, kombinerat med lässtrategiundervisning och boksamtal i skolan och hemmen. Eleverna upplevde att de blev bättre läsare. "Att eleverna läste ofta och regelbundet, stöttade av vårdnadshavarna, var avgörande", säger Lena Manderstedt, Luleå tekniska universitet.
Forskning och utveckling kategorier

Lust eller krav på vägen mot läsning?

25 januari
Lärarstiftelsen har i sin satsning Lärare & Forskning lanserat en ny webbplats med vetenskapliga nyheter om undervisning och lärande. I det första temat om läsning intervjuas bland andra Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet, samt Julia Uddén, hjärnforskare vid Stockholms universitet.
1231