Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Läxor"

Visar sida 1 av 5

Forskning och utveckling kategorier

Med rätt läxa blir skolarbetet mer rättvist

2023-01-11
Att utforma en läxa är ett designarbete som kräver att läraren funderar på läxan inför, under och efter att den är gjord. Jöran Petersson, docent i matematikens didaktik vid Malmö universitet, är en av forskarna bakom en ny rapport om hur läxor fungerar.
Forskning och utveckling kategorier

Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande – lärares arbetssätt inför, under och efter läxan

2022-11-11
I denna systematiska översikt sammanställs forskning om hur lärares arbete med läxor kan främja likvärdiga förutsättningar för elevers lärande. Översikten utgår från följande frågeställning: Vad kännetecknar lärares arbete med läxor som kan bidra till likvärdiga förutsättningar för elevers lärande? (pdf)
125