Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Läxor"

Visar sida 1 av 5

Forskning och utveckling kategorier

Med rätt läxa blir skolarbetet mer rättvist

11 januari
Att utforma en läxa är ett designarbete som kräver att läraren funderar på läxan inför, under och efter att den är gjord. Jöran Petersson, docent i matematikens didaktik vid Malmö universitet, är en av forskarna bakom en ny rapport om hur läxor fungerar.
Forskning och utveckling kategorier

Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande – lärares arbetssätt inför, under och efter läxan

2022-11-11
I denna systematiska översikt sammanställs forskning om hur lärares arbete med läxor kan främja likvärdiga förutsättningar för elevers lärande. Översikten utgår från följande frågeställning: Vad kännetecknar lärares arbete med läxor som kan bidra till likvärdiga förutsättningar för elevers lärande? (pdf)
125