Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Ledarskap"

Visar sida 1 av 62

Kunskapsbildning för professionellt lärande genom kollegiala samtal

7 maj
Professional learning based on collegial conversations is an issue worldwide. However, there is a need for deeper knowledge about what happens in such conversations. Based on practice theories and theories of knowledge building environments, this article explores collegial conversations among teachers and school leaders.

Interaktionsförutsättningar och skolframgång i en mångkulturell lågstadieskola – En fallstudie om hur skolledning och pedagoger arbetar med styrd skolintegration

2 maj
För att motverka skolsegregation har vissa kommuner aktivt börjat styra skolornas elevsammansättning. I en ny fallstudie vid Stockholms universitet får vi följa hur lärare och skolledare arbetar med en ny elevsammansättning och hur det leder till förbättrade skolprestationer. Både för elever med svenska som modersmål och svenska som andraspråk. (pdf)
Forskning och utveckling kategorier

Framgångsrik skolintegration ledde till bättre resultat för alla elever

2 maj
För att motverka skolsegregationen har vissa kommuner aktivt börjat styra skolornas elevsammansättning. I en ny studie har forskare följt effekterna av ett sådant beslut – och resultatet visar att skolledares och lärares tro på en skola för alla och arbete med social och pedagogisk inkludering ledde till bättre skolprestationer.
Forskning och utveckling kategorier

Organizational Routines and Theorizing in Large-Scale School Improvement—Exploring a Swedish Design

24 april
The aim of this article is to study and theorize on conditions for school actors’ knowledge building within such large-scale school improvement reforms. Using a Swedish large-scale school improvement program, “Collaboration for the Best School Possible” (CBSP), as a case and the concepts of organizational routines and theorizing as theoretical lenses, we explore questions linked…
1262