Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Ledarskap"

Visar sida 3 av 62

Surviving or thriving? Exploring school leaders’ perception of initiated digital transformation

31 januari
The global pandemic, COVID-19 shattered everyday life as we know it and disrupted education globally. In this study, we explore an initiated digital transformation accelerated by the pandemic from school leaders’ perspectives in the context of Swedish high schools.

“Forskningen ska ingå i pedagogernas planerade undervisning”

2023-12-01
Förskolerektorn Angelica Stäring i Kungsbacka har haft praktiknära forskningsprojekt på två av sina förskolor – båda med fokus på undervisning i teknik. Projekten har lett till professionsutveckling för pedagogerna och utveckling av verksamheterna. Kommunens lektorer har haft en viktig roll i att inspirera och stötta pedagogerna att ta steget.
Forskning och utveckling kategorier

”Rektor måste vara aktiv i praktiknära forskningsprojekt”

2023-12-01
Bergsjöskolan i Göteborg har genomfört ett forskningsprojekt för att utveckla undervisningen för flerspråkiga elever, tillsammans med forskarna Catharina Schmidt och Lisa Molin och Center för skolutveckling. Just nu håller lärarna och rektor på att skriva en bok om arbetet. Eva Andersson Berglund, biträdande rektor på skolan, ser att lärarnas undervisning har utvecklats genom projektet.