Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Lek"

Visar sida 1 av 22

Forskning och utveckling kategorier

”Låt leken vara med!”

22 mars
Som kognitionsvetare är Peter Gärdenfors expert på hjärnan och hur den fungerar – men det är kroppens behov han lyfter fram. ”Är kroppen med så lär du dig bättre”, säger han. ”Men skolans struktur begränsar motivationen.”
Forskning och utveckling kategorier

”Tänk om …”: Lekresponsiv undervisning om skriftspråkskunskap i förskoleklassen

18 mars
Artikeln presenterar en studie där lärare i förskoleklass, tillsammans med forskare, inkorporerar lek i undervisningen. Som teoretiskt perspektiv används Lekresponsiv undervisning, där lärare och elever växlar, i kommunikationen, mellan vedertagen kunskap (som är), fantasi (som om) och prospektivt tänkande (tänk om).
Forskning och utveckling kategorier

Månadens forskare: Sara Frödén

13 februari
I forskningsprojektet "Den lekfulla staden social hållbarhet och gröna förlängda skol- och förskolegårdar" undersöker månandens forskare, Sara Frödén, lekmiljöer ur ett socialt hållbarhetsperspektiv med särskilt fokus på jämställdhet. Forskningen visar att gröna miljöer gynnar olika former av lek, är mer utmanande och inkluderar fler än lek på en traditionell skolgård.
Forskning och utveckling kategorier

Barn med annat modersmål hamnar utanför i leken

11 januari
Barn som har ett annat modersmål än svenska är mindre delaktiga i fri lek än andra barn i förskolan. Det visar en studie av 78 avdelningar. "Mönstret var tydligare än vi hade trott", säger forskaren Frida Åström. Barn i behov av särskilt stöd visade däremot inte lägre delaktighet än andra barn.
1222