Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Lek"

Visar sida 2 av 23

Forskning och utveckling kategorier

Månadens forskare: Sara Frödén

13 februari
I forskningsprojektet "Den lekfulla staden social hållbarhet och gröna förlängda skol- och förskolegårdar" undersöker månandens forskare, Sara Frödén, lekmiljöer ur ett socialt hållbarhetsperspektiv med särskilt fokus på jämställdhet. Forskningen visar att gröna miljöer gynnar olika former av lek, är mer utmanande och inkluderar fler än lek på en traditionell skolgård.
Forskning och utveckling kategorier

Barn med annat modersmål hamnar utanför i leken

11 januari
Barn som har ett annat modersmål än svenska är mindre delaktiga i fri lek än andra barn i förskolan. Det visar en studie av 78 avdelningar. "Mönstret var tydligare än vi hade trott", säger forskaren Frida Åström. Barn i behov av särskilt stöd visade däremot inte lägre delaktighet än andra barn.

Tullete og alvorlige voksne: Barns fortellinger om voksnes roller i lek i barnehage og skole

9 januari
Denne artikkelen utforsker hva slags oppfatninger barn kan ha av ansattes roller i lek i norsk barnehage og skole, og hvordan disse oppfatningene kan komme til uttrykk. Med utgangspunkt i gruppeintervjuer med barn som akkurat har begynt på skolen, analyseres barns uttrykk som «lekende fortellinger». 
12323