Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Likvärdig skola"

Visar sida 2 av 11

Välj typ av innehåll inom kategori "Likvärdig skola":

Forskning och utveckling kategorier

Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande – lärares arbetssätt inför, under och efter läxan

2022-11-11
I denna systematiska översikt sammanställs forskning om hur lärares arbete med läxor kan främja likvärdiga förutsättningar för elevers lärande. Översikten utgår från följande frågeställning: Vad kännetecknar lärares arbete med läxor som kan bidra till likvärdiga förutsättningar för elevers lärande? (pdf)

Challenges and Possibilities of Educational Equity and Equality in the Post-COVID-19 Realm in the Nordic Countries

2022-09-28
The aim of the article is to offer a base for discussions on educational equality from the viewpoint of changes in the world causing widening disparities between pupils and students. The essence and possibilities of educational equity and equality in the Nordic educational realm are discussed from six viewpoints.
12311