Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Litteracitet"

Förmågan att kunna läsa och skriva

Visar sida 9 av 58

Välj typ av innehåll inom kategori "Litteracitet":

Forskning och utveckling kategorier

Läs tillsammans!

2022-08-26
Högläsning är grunden för all språk-, läs- och skrivutveckling. Läs tillsammans! är ett inspirationsmaterial om högläsning och kan användas för att utveckla arbetet i förskolan. Materialet är framtaget av Bokstart på Kulturrådet och NCS på Skolverket. Materialet skickas ut till landets alla förskolor i augusti.
Forskning och utveckling kategorier

Reading to improve language skills? Focus on fiction rather than non-fiction

2022-05-13
Four research studies indicate that students who read fiction rather than nonfiction are likely to have better language skills, perform better at school, get more education and be more successful at work, writes psychology professor Raymond Mar. In this commentary, Mar suggests that educators try to encourage students to read fiction for pleasure starting at…
1891058