Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Lokaler/Utemiljö"

Visar sida 1 av 5

Välj typ av innehåll inom kategori "Lokaler/Utemiljö":

Deras forskning föreslår hur framtidens skolor ska byggas

2020-01-07
Bullriga skolmatsalar, glaspartier som stör koncentrationen under lektionen och för små skolgårdar. Dagens skolmiljöer kräver ofta en del förbättringar. Didaktikforskarna Anneli Frelin och Jan Grannäs på Högskolan i Gävle har deltagit i det fristående forskningsinstitutet Ifous projekt "Bygga skola" med syfte att utforska hur dagens skolor fungerar i praktiken.
Forskning och utveckling kategorier

Hela staden som förskolegård?

2019-11-25
På grund av barndomens institutionalisering tillbringar små barn den mesta tiden inom ramen för hemmet eller förskolan och dess gård och syns sällan ute i offentliga miljöer. Ett nytt projekt fokuserar på innerstadsförskolor – utan egen förskolegård, med gård på taket eller utsläppsgård – och deras mobilitetspraktiker.

”Växande städer måste ge utrymme för barnen"

2019-10-09
Den täta stadens fördelar blir problematiska när lekplatser, skolgårdar och platser för spontan lek och rörelse ifrågasätts. Förtätning till varje pris riskerar att gå ut över de 85 procent av Sveriges drygt 2,2 miljoner barn som växer upp i städerna, skriver flera forskare på Svenska Dagbladets debattsida.
125