Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Lokaler/Utemiljö"

Visar sida 4 av 5

Välj typ av innehåll inom kategori "Lokaler/Utemiljö":

Pedagogical Use of Laptops in a One-to-One Environment in a Swedish Primary School

2012-12-18
I denna artikel skriver författarna om forskningsprojektet "En dator - en elev", där elever i mellanstadiet använde datorer i undervisningen. Istället för att teknologin användes för att uppnå vissa mål, blev användandet av datorer ett mål i sig.

Skolans levda rum och lärandets villkor: Meningsskapande i montessoriskolans fysiska miljö

2012-12-04
Eva-Maria Tebano Ahlquists avhandling bygger på observationer där hon jämfört olika skolmiljöer i både Sverige, Italien och USA, för att synliggöra och förstå hur barns och ungas villkor för lärande gestaltas i montessoripedagogiken.

De granskade. Om hur offentliga verksamheter görs granskningsbara

2012-10-24
Hur går det till när skolan blir föremål för Skolinspektionens granskning? Och vad gör skolorna när de granskas? De frågorna undersöker Emma Ek i sin avhandling.

Att bygga gemensamma miljöer – delaktighet och lärande genom dialogplanering

2012-08-28
Elever får sällan vara med och påverka hur den egna skol- eller fritidsmiljön utformas. Samtidigt har den fysiska miljön stor betydelse för lärandet. I sin artikel skriver Margareta Herrman och Lena Nilsson om hur dialogplanering för projektering av utemiljön vid en F-9-skola kan öka elevernas delaktighet.

Dålig ljudmiljö påverkar inlärningen

2010-05-26
Skolans ljudmiljö är av stor vikt när det gäller elevernas förmåga att minnas och lära sig. Det konstaterar Robert Ljung i sin avhandling, Room Acoustics and Cognitive Load when Listening to Speech. Han är förvånad över att det forskats så lite inom området och hoppas att man framöver tar hänsyn till ljudmiljön skolor byggs och renoveras.

Communication acoustics in classroom environments : on the use of assistive listening devices

2010-03-18
Johan Odelius avhandling "Communication acoustics in classroom environments: on the use of assistive listening devices" redovisar hur hörselhjälpmedel påverkar elevernas kommunikation och interaktion och utvärderar hur kvaliteten i klassrummet kan optimeras med avseende på akustikbegreppet kommunikation.
1345