Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Matematik"

Visar sida 3 av 68

Forskning och utveckling kategorier

Att skapa förutsättningar för elevers teoretiska arbete med bassystemet

18 mars
Syftet med artikeln är att beskriva och exemplifiera matematiska aspekter som mellanstadieelever behöver urskilja för att utforska bassystemets struktur. Datamaterialet är hämtat från en learning study i årskurs 4 med 44 elever, där en iterativt utvecklad lektion har utformats inspirerad av learning activity och El’konin-Davydov-programmet (ED-programmet).
Forskning och utveckling kategorier

Kartläggning av förskoleklassens matematikundervisning om tal – kvalitativa skillnader och lärandemöjligheter

18 mars
Under hösten 2021 gjordes en kartläggning av matematikundervisningen i 95 förskoleklasser i syfte att bidra med kunskap om vad kvalitet i undervisning kan innebära och vad elever ges möjligheter att lära om tal, tals egenskaper och dess användning.
Forskning och utveckling kategorier

Diversity in Norwegian mathematics examinations, 1962–2020

14 mars
Increasingly, mathematics educators see the importance of representation of diversity in pedagogical texts. The number of identity markers often considered has increased over the previous half century, and now includes, for instance, gender, class, ethnicity, religion, functionality, and sexual orientation. We investigate representation of different identity markers in Norwegian mathematics exams in compulsory school (Grunnskolen)…
Forskning och utveckling kategorier

”Vet vi egentligen varför eleverna inte klarar uppgiften?”

7 mars
När en viss typ av uppgifter i matematik är särskilt svåra att lösa, och vissa elevers resultat inte blir bättre år efter år, är det dags att undersöka var svårigheten ligger, menar forskaren Helena Eriksson. Hon hoppas att fler lärare ska undvika att ”bota symptomen” när det ofta är ett grundläggande problem som kan lösas…
Forskning och utveckling kategorier

Kunskap från problemlösning varar längre, men rutinuppgifters kortsiktiga fördelar försvårar

7 mars
Att lösa rutinuppgifter är vanligare inom matematikundervisningen i Sverige jämfört med att lösa problem. Varför är det så när problem utan känd lösningsmetod skapar bättre förutsättningar för att lära sig matematik? "Det finns en motsättning mellan kort- och långsiktiga fördelar", säger matematikprofessor Johan Lithner.