Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Matematik"

Visar sida 63 av 67

Students narratives from graphical artefacts - Exploring the use of mathematical tools and forms of expression in students’ graphicacy

2013-10-03
Med ett mer kritiskt och analytiskt förhållningssätt förstår elever i grundskolan diagram och grafer bättre. Undervisningen i grundskolan bör därför fokusera på att stimulera ett sådant förhållningssätt för att underlätta elevernas förståelse. Det visar Oduor Olandes avhandling.

Connect: Modelling learning to facilitate linking models and the real world through lab-work in electric circuit courses for engineering students

2013-09-20
Forskaren Anna-Karin Carstensen har i sin avhandling tagit fram en modell för lärande av ett sammansatt begrepp, och visa hur denna kan användas för analys av önskat lärandeobjekt, samt studenters aktivitet under laborationer.

Lärare behöver förklara naturkunskap på mer konkret vis

2013-08-20
Vilket stöd får eleverna för att lära sig naturkunskap? Det har Monica Haraldsson Sträng undersökt i sin avhandling. "Jag har gjort klassrumsobservationer och följt med på studiebesök och spelat in samtal mellan lärare och elever från förskoleklass till årskurs sju", säger hon.
Monica Seittu

Samarbete med företag väckte elevernas intresse för ingenjörsyrket

2013-06-13
Experiment med tryckluft och besök i en gruva. Projektet med att ta fram en mejselhammare i samarbete med ett industriföretag ökade elevernas intresse för naturvetenskapliga och tekniska yrken.

Yngre elevers lärande om naturen: En studie av kommunikation om modeller i institutionella kontexter

2013-05-20
Elever behöver utveckla egna funktionella redskap för hur man kan beskriva naturen på olika sätt, i olika situationer och sammanhang och förstå när det ena eller andra sättet är intressant och relevant, menar Monica Haraldsson Sträng som forskat om yngre elevers lärande om naturen.
Karin I E Dahlin

Arbetsminnet viktigt för skolframgång

2013-05-10
Elever i behov av stöd som tränat arbetsminnet med hjälp av ett dataspel höjde sin läsförståelseförmåga, en effekt som höll i sig över tre år. Det visar Karin I E Dahlins avhandling. "Jag har sett positiva resultat, men kan inte så tvärsäkert uttala mig om egentliga orsaker till att eleverna förbättrar sig", säger hon.
Nina Kilbrink

Fördjupad kunskap viktigt i yrkesutbildningar

2013-04-29
Att elever i de tekniska yrkesutbildningarna får kunskap från många olika områden är nödvändigt i dagens föränderliga samhälle, menar forskaren Nina Kilbrink. "Även kunskaper från ett fritidsintresse, exempelvis crossmotorcyklar, skulle kunna utnyttjas i undervisningen i syfte att förankra och fördjupa ny kunskap", säger hon.
162636467