Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Matematik"

Visar sida 67 av 68

Svår övergång till universitet för mattestudenter

2010-01-19
Som gymnasiet fast längre föreläsningar och tjockare böcker. Det är en utbredd syn bland studenter som går från gymnasiet till universitetet. Men övergången är fylld av underförstådda förändringar, visar Erika Stadlers avhandling Stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet. Matematik och lärande ur ett studerandeperspektiv innehåll.

Yrkeselever ointresserade av kärnämnena

2009-10-30
Många elever på de yrkesförberedande programmen är ointresserade av de teoretiska ämnena. I avhandlingen Motstånd och konformitet: Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena, visar Ronny Högberg hur det förhållningssättet blir en del av ett identitetsskapande för killar på byggprogrammet

Museerna en dold resurs

2009-10-20
Lärare kan använda museer mycket mer än de gör i dag. De flesta känner inte till hur mycket museerna har att erbjuda, skriver Berit Ljung i sin avhandling Museipedagogik och erfarande. Hon menar att mötet med med autentiska föremål och utställningar är ännu viktigare i en värld som blir alltmer virtuell.

Digitala läromedel kan inte ersätta läraren

2009-06-10
Annika Lantz-Andersson tycker att digitala läromedel erbjuder mycket positivt i skolan, men menar samtidigt att vi måste bli medvetna om hur eleverna använder dem. Det finns bland annat en tendens att eleverna skyller svårigheter som uppstår på funktionen hos det digitala läromedlet, i stället för på sig själva.
Forskning och utveckling kategorier

Att förstå skolans matematik

2009-02-19
Att generalisera och urskilja det som varierar från det som är konstant, och att synvända är det vanligaste sättet att förstå matematik. Ingrid Dash har i sin avhandling intervjuat svenska och indiska elever om hur de har löst och förstått matematiska problem. Hon har också tittat på hur själva lärandemiljön uppmuntrar till förståelse.

Att analysera samstämmighet mellan prov och kursplan

2008-11-21
Hur blev du intresserad av ämnet? - Jag har alltid varit intresserad av prov och bedömningar, redan när jag jobbade som lärare i matte/no. Jag har också jobbat med att utveckla nationella prov i matematik och då frågade jag mig vad ett bra prov är och hur man gör bra prov. I vårt skolsystem finns…
1666768