Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Medie- och informationskunnighet (MIK)"

Visar sida 2 av 2

Välj typ av innehåll inom kategori "Medie- och informationskunnighet (MIK)":

Makt i samhället ger makt på nätet

2019-10-09
Tidningars kommentarsfält, bloggar och sociala medier som Twitter är tänkta som demokratiska platser, där fler röster får komma till tals. Och där även marginaliserade grupper kan göra sig hörda. Men forskning visar tvärtom att redan röststarka grupper, till exempel högutbildade personer i maktposition, gynnas av hur online-plattformar är utformade.
Forskning och utveckling kategorier

Information literacy conceptions in comprehensive school in Finland: Curriculum, teacher and school librarian discourses

2019-10-09
Anu Ojaranta visar att lärare och skolbibliotekarier i Finland har skilda uppfattningar om hur begreppet informationskompetens förstås. Lärarna betonar vikten av läskunskaper medan skolbibliotekarierna belyser informationssökning och kritiskt tänkande.

Nationell satsning på medie- och informationskunnighet

2018-08-29
Regeringen har fattat beslut om en nationell satsning på medie- och informationskunnighet som ska öka motståndskraften mot desinformation och näthat. Uppdraget ges till forskaren Carl Heath och innebär bland annat att samarbeta med relevanta aktörer för att komplettera, förstärka och sprida kunskap om pågående MIK-insatser.

Splittrad nyhetskonsumtion ökar klyftorna

2018-08-29
Människors konsumtion av nyheter blir allt mer splittrad. En ny studie som publiceras av Nordicom vid Göteborgs universitet visar att växande klassklyftor och ett ökat informationsutbud har lett till att befolkningens nyhetsvärldar ser väsentligt olika ut, något som riskerar att öka samhällsklyftorna ytterligare.

Sverige behöver en samlad politik för medie- och informationskunnighet, MIK

2018-08-22
Det är hög tid att Sverige, liksom många andra länder, tar fram ett nationellt politiskt ramverk för hur medie- och informationskunnigheten (MIK) kan stärkas bland medborgarna. Det anser Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet vid Göteborgs universitet, som nu har överlämnat en kunskapsöversikt till regeringen med förslag på åtgärder.