Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Mentor"

Visar sida 6 av 7

Att konstruera begåvning – debatten om IQ

2012-11-08
Frågan om intelligensmätningar har länge varit ett hett debatterat ämne, särskilt från slutet av 1960-talet och framåt. Diskussionen har bland annat handlat om vilka konsekvenser som mätningarna haft för olika grupper i samhället. I Thom Axelssons artikel analyserar han debatten om dessa mätningar.
Glenn Hultman

Ledarskapets dynamik i skolan

2012-11-07
Vad vet vi egentligen om ledarskap så som det beskrivs och analyseras av forskarna? Det diskuterar Glenn Hultman, professor vid Linköpings universitet, i sin artikel om ledarskapsforskning.
Ulla Andrén

Självkännedom ökar lärares professionella förhållningssätt

2012-11-05
Läraryrket är ett yrke med många dilemman, höga krav och avvägningar. Men många har inte förstått vad det innebär att vara människa i ett yrke som är så utsatt. Det menar Ulla Andrén som forskat om personlig utveckling i relation till professionella förhållningssätt i yrket.
Emilia Fägerstam

Framgångar med utomhuspedagogik i högstadiet

2012-11-01
Att lära sig saker utomhus kan förbättra kunskaperna för eleverna. Det visar en ny avhandling. – Elevernas intresse, engagemang och glädje var positiva aspekter. Innan projektet trodde lärarna att de inte skulle få med sig eleverna, säger Emilia Fägerstam.

”...det vore bättre om man kunde vara med och bestämma hur det skulle göras…”: En etnografisk studie om elevinflytande i gymnasieskolan

2012-11-01
Hur och med vilka resurser driver ungdomar frågor som rör elevinflytande och demokrati i skolan? Om det handlar Per-Åke Rosvalls avhandling ”...det vore bättre om man kunde vara med och bestämma hur det skulle göras…”.

Space and Place: Perspectives on outdoor teaching and learning

2012-10-29
Att lära sig saker utomhus kan förbättra kunskaperna för eleverna, och leder till att eleverna engagerar sig mer. Även de sociala relationerna blev bättre. Det visar en ny avhandling av Emilia Fägerstam.

De granskade. Om hur offentliga verksamheter görs granskningsbara

2012-10-24
Hur går det till när skolan blir föremål för Skolinspektionens granskning? Och vad gör skolorna när de granskas? De frågorna undersöker Emma Ek i sin avhandling.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – En arena för lärarstudenter att utveckla sin ledarskapsförmåga

2012-09-06
Det går att läsa om ledarskap, men att utöva ledarskap måste tränas i praktiken. I en artikel om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) diskuterar och problematiserar artikelförfattarna hur lärarstudenters ledarskap kommer till uttryck och vad som påverkar möjligheterna att kunna utveckla ledarskap.
1567