Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Mentor"

Visar sida 7 av 7

AD/HD i skolans praktik: En studie om normativitet och motstånd i en särskild undervisningsgrupp

2012-06-11
Lärarna i en särskild undervisningsgrupp tog till auktoritet och disciplinära åtgärder istället för pedagogiska alternativ. Den iakttagelsen gjorde forskaren Adriana Velasquez när hon under ett år följde en särskild undervisningsgrupp med elever med diagnosen adhd. – Jag anser att lärarna inte lyssnar på sin egen röst som pedagoger och praktiker, säger hon.

Delaktighet svaret på gott medarbetarskap

2011-11-28
Om utvecklingen av medarbetarskap integreras i den dagliga verksamheten och medarbetarna är delaktiga är förutsättningarna för förändring större än om medarbetarna inte har något inflytande över innehållet. Det konstaterar Karin Kilhammar i sin avhandling Idén om medarbetarskap. En studie av en idés resa in i och genom två organisationer .

Ansvaret omformas genom lärprocesser

2011-05-24
I avhandlingen "Ansvarsförhållanden vid skolutveckling" har Anette Oxenswärdhundersökt två olika modeller för skolutveckling. Men trots att mycket skiljer de tvåmodellerna åt skapade de samma lärprocesser för personalen. Dessa lärprocesser hjälperde professionella att omforma sin förståelse för uppdraget och dess ansvar.

Värdegrundsarbetet involverar emotioner

2010-12-28
Att arbeta med värdegrundsfrågor i skolan är ett komplext uppdrag som kan inbegripa elevens helaidentitet. I avhandlingen Emotioner och värdegrundsarbete: Om lärare, fostran och elever i enmångkulturell skola, undersöker David Lifmark hur sju lärare arbetat med elevers värderingar.

Teachers' Relational Practices and Professionality

2010-03-25
Anneli Frelins avhandling "Teachers' Relational Practices and Professionality" försöker fördjupa vår förståelse av lärares arbete och professionalitet genom att utforska en mycket underskattad och outforskad dimension i lärarens praxis och professionalitet: relationsarbetet, som berör att skapa och upprätthålla så kallade undervisningsrelationer till och bland eleverna.

"Hålla ordning, men inte överordning": Köns- och maktperspektiv på uppförandenormer i svenska klassrumskulturer

2008-05-16
... och tydliga regler som efterföljs - det är något som både elever och lärare uttrycker en önskan om i Maria Westers avhandling "Hålla ordning, men inte överordning". Hennes resultat visar dock att det råder en viss diskrepans mellan praktik och teori.
167