Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Modersmål"

Visar sida 1 av 5

Forskning och utveckling kategorier

Modersmålsundervisning

8 februari
Syftet med denna modul är att du som modersmålslärare ska ha ett material att utgå ifrån vid samtal med dina kollegor om vad som kan hjälpa till att främja elevers utveckling i modersmål. Utifrån aktuell forskning tar modulen upp olika aspekter som berör elevers språkutveckling, med konkreta förslag på hur modersmålslärare kan arbeta med olika…

"Det är inte så att vi exklusivt pratar svenska." Flerspråkighetens möjliga utrymmen i låg- och mellanstadieklassrum. En studie av flerspråkiga grundskollärares perspektiv

2022-11-29
Sara Snoder vill med sin avhandling bidra med ökad kunskap om möjlig användning av fler språk än svenska i ordinarie undervisning med flerspråkiga lärare och elever i låg- och mellanstadiet.

”Sen dess slutade godisar växa där”: tolkande läsning inom modersmålsäm­net

2022-06-16
I denna designbaserade studie utforskas hur tolkning av skönlitteratur förändras när lågstadieelever i modersmålsämnet ryska själva intar en författarroll. En utgångspunkt är att meningsskapande i mötet med texter är dialogiskt till sin natur och inbäddat i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang.
125