Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Musik"

Visar sida 9 av 11

Forskning och utveckling kategorier
FoU utvecklingskällor

Musiken gav nyanlända bättre språkförståelse och självkänsla

2017-03-08
Med hjälp av musikterapi fick nyanlända elever en djupare språkförståelse och lättare att klara av andra ämnen. Ulrica Roald berättar i den här artikeln om hur eleverna kan lära sig det svenska språket via musiken, till exempel genom att sjunga ord eller olika stavelser och arbeta med att få in rätt språkrytm.

”Det är ur görandet tankarna föds” – från idé till komposition : En studie av kompositionsprocesser i högre musikutbildning

2016-10-04
Unga kompositörer överskrider gärna begränsningar i verktyg och representationssystem för att uttrycka nya intressanta idéer. När det saknas tecken för att kommunicera en föreställning skapas nya tecken, visar Frans Hagerman i sin avhandling.

Musical Play: Children interacting with and around music technology

2016-03-29
Pernilla Lagerlöfs forskning är en del av ett tvärvetenskapligt EU-projekt där barn i flera europeiska länder fått pröva ett datorprogram för musikalisk lek. Hennes resultat visar att barn i svenska förskolor och fritidshem behöver vuxen vägledning för att programmet ska bli meningsfullt.
Forskning och utveckling kategorier

Music Education as an Adventure of Knowledge.: Student and Teacher Experience as Conceptualizations of Musical Knowledge, Learning and Teaching

2016-01-14

Resultaten av Johan Nybergs forskning visar att elever och lärare är nyfikna och har både vilja och förmåga att konceptualisera musikaliska kunskaper och lärande i form av ett fackspråk . Om eleverna tar chansen och får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter kan musikutbildning på gymnasienivå bli ett äventyr av kunskap.