Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Myndigheter"

Visar sida 2 av 6

Välj typ av innehåll inom kategori "Myndigheter":

Vem vill styra den svenska skolan?

2020-05-27
David Ryffé är verksam som lärare och forskare vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet. Under hösten 2019 disputerade han på avhandlingen ”Omöjligt uppdrag” om styrningen av den svenska skolan och de normkollisioner som uppstår när olika värden och ideologier trängs i lagstiftningen.
Forskning och utveckling kategorier

Stöd för utveckling är tema för Lika värde-tidningen

2020-05-07
Lärmiljön ska fungera för alla barn, elever och vuxenstuderande, oavsett funktionsförmåga. För att lyckas med det kan man behöva hjälp utifrån. I nya numret av tidningen Lika värde kan du läsa om verksamheter som fått olika former av stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten i sitt utvecklingsarbete.
Forskning och utveckling kategorier

Tydligare andraspråksperspektiv i Skolverkets kursplaneförslag

2019-12-19
Nu har Skolverket lämnat över förslag på reviderade kursplaner för grundskolan. Nationellt centrum för svenska som andraspråk konstaterar att skillnaderna mellan kursplanerna ökar och att det viktiga andraspråksperspektivet i högre grad skrivs fram i kursplanen i svenska som andraspråk.
1236