Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Naturvetenskap"

skolämnet

Visar sida 30 av 32

Välj typ av innehåll inom kategori "Naturvetenskap":

Forskning och utveckling kategorier

Förförståelse överskattad för NV-kunskap

2010-02-10
Lärare behöver ett bredare perspektiv på vad det innebär att lära sig naturvetenskap. Karim Hamza visar i sin avhandling, Contingency in high-school students' reasoning about electrochemical cells: Opportunities for learning and teaching in school science, att det inte räcker att eleverna enbart lär sig det teoretiska och begreppsliga. De måste också få hjälp att reda ut detaljer.

Olika förklaringar gör genetik svårt

2010-02-02
Varför tycker så många elever att genetik är svårt, frågade sig Niklas Gericke. Ett av skälen är att läroböckerna använder flera förklaringsmodeller parallellt, kom han fram till i sin avhandling Science versus School-science; Multiple models in genetics The depiction of gene function in upper secondary textbooks and its influence on students understanding.

Museerna en dold resurs

2009-10-20
Lärare kan använda museer mycket mer än de gör i dag. De flesta känner inte till hur mycket museerna har att erbjuda, skriver Berit Ljung i sin avhandling Museipedagogik och erfarande. Hon menar att mötet med med autentiska föremål och utställningar är ännu viktigare i en värld som blir alltmer virtuell.

Så väcks ungdomars engagemang och handlingskompetens

2009-04-29
Vad är det som gör att vissa ungdomar engagerar sig, både genom livsstilsval och genom att påverka samhällsförändringen? Ellen Almers har i sin avhandling intervjuat tre ungdomar och fått en bild av varför de har utvecklat en handlingskompetens för hållbar utveckling.

Annorlunda lärande när undervisningsspråket är engelska

2009-02-27
Det blir allt vanligare att undervisningen på högskolan bedrivs på engelska. De studenter som undervisas på både svenska och engelska inser dock inte att de agerar och tar till sig kunskap på olika sätt beroende på vilket språk som används.

Sammanhanget lika viktigt som ämnet för lärandet

2008-11-21
Hur blev du intresserad av ämnet? - Genom min egen lärargärning där jag ställde mig frågor om varför jag valde ett visst innehåll framför något annat i undervisningen. Det var helt enkelt en självreflektion som ledde mig in i ämnet. Vad handlar avhandlingen om? - Att på en mer övergripande nivå försöka förstå vad undervisningsinnehåll…