Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Naturvetenskap"

Visar sida 30 av 32

Välj typ av innehåll inom kategori "Naturvetenskap":

Fostran i hållbar utveckling ger etiska dilemman

2011-04-19
Att utbilda elever i hållbar utveckling är ingen lätt uppgift. Även om målet är angeläget kan eleverna påverkas att handla utgående från andras mål utan att själva bygga upp egna åsikteroch förhållningssätt. Lili-Ann Wolff framhåller i sin avhandling "Nature and Sustainability: An Educational Study with Rousseau and Foucault" att hållbarhetsproblematiken kräver en pedagogiksom utgår från etiska perspektiv.

Kemistudenters föreställningar om entalpi och relaterade begrepp

2011-04-15
Kemistudenter får problem när man introducerar nya kemiska begrepp i utbildningen som påminnerom redan tillämpade begrepp. Konsekvenserna blir att de tillämpar teorier som inte är anpassade tillden problemställning de svarar på. Det konstaterar Tor Nilsson i sin avhandling Kemistudentersföreställningar om entalpi och relaterade begrepp .

Att reflektera över språket viktigt i NO

2011-02-14
Det är stora skillnader i hur medvetna barn är om hur de använder språket i sinkunskapsbildning. I en studie som Annika Åkerblom gjorde för sin avhandling Childrenmaking sense of physical phenomena, visade sig särskilt 10 -åringar kunna reflektera över hurspråket skapar förståelse för abstrakta fenomen.

Vill demokratisera naturvetenskapen i skolan

2011-01-11
Skolans uppdrag är att skola eleverna i såväl ämneskunskaper som i demokrati. I sin avhandling Undersökningar av sociovetenskapliga samtal i naturvetenskaplig utbildning lyfter Barbro Gustafsson fram hur man kan arbeta med demokratiuppdraget i skolans naturvetenskapliga ämnen.

Naturvetenskap skymmer sikten för tekniska system

2010-10-14
Teknikundervisningen fokuserar mer på komponenterna än på systemen. Det beror delvispå teknikens eget intresse för prylar och uppfinningar, men även på att naturvetenskapenkastar sin skugga över det ganska nya teknikämnet. Det konstaterar Claes Klasander iavhandlingen Talet om tekniska system förväntningar, traditioner och skolverkligheter .

Elevernas mellanspråk underlättar lärandet

2010-04-29
Det är lätt att lära sig en massa ord utan att egentligen förstå. Därför är det viktigt som lärare att fånga upp det språk som eleverna använder, och se det som en resurs. Det skriver Clas Olander i sin avhandling "Towards an interlanguage of biological evolution: Exploring students´ talk and writing as an arena for sense-making".

Fotosyntesen blir begriplig med praktik

2010-03-23
Fotosyntes har länge ansetts som en process som är svår för eleverna att förstå. Genom att arbeta mer praktiskt kring begreppet, och genom att konkretisera och resonera med eleverna, blir det mer begripligt för dem. Om detta skriver Helena Näs i sin avhandling, Teaching Phototosynthesis in a Compulsory School Context. Students reasoning, understanding and interactions.
Forskning och utveckling kategorier

Förförståelse överskattad för NV-kunskap

2010-02-10
Lärare behöver ett bredare perspektiv på vad det innebär att lära sig naturvetenskap. Karim Hamza visar i sin avhandling, Contingency in high-school students' reasoning about electrochemical cells: Opportunities for learning and teaching in school science, att det inte räcker att eleverna enbart lär sig det teoretiska och begreppsliga. De måste också få hjälp att reda ut detaljer.

Olika förklaringar gör genetik svårt

2010-02-02
Varför tycker så många elever att genetik är svårt, frågade sig Niklas Gericke. Ett av skälen är att läroböckerna använder flera förklaringsmodeller parallellt, kom han fram till i sin avhandling Science versus School-science; Multiple models in genetics The depiction of gene function in upper secondary textbooks and its influence on students understanding.