Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)"

samlingsnamn för ADHD, Asperger, autism

Attention skriver: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. Vanliga diagnoser är ADHD/DAMP, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd.

Visar sida 1 av 18

Välj typ av innehåll inom kategori "Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)":

Visualisation to support children with attention-deficit/hyperactivity disorder learning to solve mathematical word problems: A randomised controlled trial

13 juni
This randomised controlled trial experimental study compared the effectiveness of using two different types of visualisation – self-constructed visualisation (SCV) and passively received visualisation (PRV) – to help children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) solve mathematical word problems.

Kön påverkar lärares uppfattningar av elever med adhd

27 mars
När vi bemöter och bedömer elever behöver vi tänka ett extra varv kring vilken betydelse elevernas genus och kön kan ha, när vi försöker förstå problem och resonerar kring olika åtgärder. Vi behöver också skapa oss mer kunskap, bland annat om elevers egna erfarenheter av det bemötande och stöd de får.
1218