Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)"

samlingsnamn för ADHD, Asperger, autism

Attention skriver: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. Vanliga diagnoser är ADHD/DAMP, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd.

Visar sida 18 av 18

Välj typ av innehåll inom kategori "Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)":

Ger nycklar till förståelse

2018-01-30
Det här är en praktisk handbok som lyfter fram begreppet tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik syftar till att göra händelser, handlingar och situationer begripliga och hanterbara. För att inte funktionsnedsättningar ska bli ett funktionshinder kan vi ta hjälp av olika anpassningsnycklar, som låser upp hinder som uppstår i lärmiljöer och lärsituationer för elever med autism och…

Stödlapp ger koll på lektionen

2017-11-01
Vi har varit med i ett projekt kring hur vi kan utveckla lärmiljöer för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tillsammans med Riksförbundet Attention. I samband med det såg jag en film där en lärare skrev lappar till eleverna där det stod vad de skulle arbeta med. Till exempel vilka uppgifter de skulle göra och hur lång…
11718