Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)"

Visar sida 2 av 19

Välj typ av innehåll inom kategori "Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)":

Visualisation to support children with attention-deficit/hyperactivity disorder learning to solve mathematical word problems: A randomised controlled trial

2023-06-13
This randomised controlled trial experimental study compared the effectiveness of using two different types of visualisation – self-constructed visualisation (SCV) and passively received visualisation (PRV) – to help children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) solve mathematical word problems.

Kön påverkar lärares uppfattningar av elever med adhd

2023-03-27
När vi bemöter och bedömer elever behöver vi tänka ett extra varv kring vilken betydelse elevernas genus och kön kan ha, när vi försöker förstå problem och resonerar kring olika åtgärder. Vi behöver också skapa oss mer kunskap, bland annat om elevers egna erfarenheter av det bemötande och stöd de får.

Skolan bidrar till diagnoser

2023-02-03
Kärnan i lärarens ledarskap är rutiner, regler, relationer – och ämneskunskaper. Det säger forskaren Martin Karlberg, som själv har jobbat som lärare i åtta år. ”Mitt största misstag var att jag nöjde mig med att vissa elever inte störde andra. Jag ställde lägre krav på deras lärande.”
12319