Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Normkritik"

Visar sida 1 av 5

Teacher Education Becoming Elsewhere: An Affirmative Critique of Student Experiences through Intersectional Corpomaterial Perspectives

2023-08-30
Emilia Åkesson har i sin avhandling undersökt lärarstudenters berättelser om upplevelser av hur obekvämlighet, bekvämlighet, exkludering, välkomnande och kränkningar relaterade till samhälleliga maktstrukturer i deras lärarutbildningar produceras.
Forskning och utveckling kategorier
FoU tidskrift källor

”Normkritisk vaccination” - Normkritik och normkritisk pedagogik i Skolverkets rapporter och råd 2009–2014

2021-11-16
Artikeln granskar Skolverkets rekommendationer och råd om att använda normkritik och normkritisk pedagogik i arbetet med att främja lika villkor samt förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier i skola och förskola.

Barn i förskoleåldern upprepar och utmanar heteronormativitet

2021-02-02
Regnbågsfamiljer och allas rätt att älska vem den vill har en självklar plats i många barns föreställningsvärld. Det är också tydligt framskrivet i förskolors policydokument att barn ska få kännedom om olika familjekonstellationer. Men samtidigt är barns lekar på förskolan fortfarande starkt präglade av en heterosexuell norm. Det framgår av en ny avhandling.
125