Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Normkritik"

Visar sida 2 av 5

Forskning och utveckling kategorier

Inom ramen - och utanför boxen

2020-11-13
Boken är en gedigen antologi uppdelad i fyra delar: Möten med teori, möten med pedagoger, möten med barn/ elever och möten med kollegium. Spännande att läsa om, hur begreppet normkritisk pedagogik kom till utifrån en studiecirkel och ett queerpedagogiskt nätverk, där intresse fanns för pedagogiskt arbete, likabehandling, normer och makt, skriver Helena Enqvist i en…

Forskningsutblick: Normkritik i ämnet Idrott och hälsa

2020-09-29
Förståelser av normer och normkritik bygger på abstrakta föreställningar om inkludering och exkludering, men kan också vara kopplade till kroppsliga praktiker och fysiska ting. I denna studie undersöker forskare från Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad både de värderingsmässiga, fysiska och materiella omständigheter som skapar och omskapar normer i idrottsundervisningen.
Forskning och utveckling kategorier

Jämställdhet i skolan

2020-04-28
Skolan ska enligt skollagen och läroplaner förmedla kunskaper om jämställdhet. Den ska också ge alla elever lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Här hittar du inspiration och stöd i arbetet med att öka jämställdheten i skolan.
Forskning och utveckling kategorier

Utmana lekmönster

2020-03-20
Varför finns det flicklekar och pojklekar? Även om den femåriga flickan sitter i baksätet när hennes mamma kör bilen är det hennes treåriga bror bredvid henne som håller en leksaksbil i handen och som tillsammans med andra pojkar leker Blixten McQueen. Och även om pojkar deltar när flickorna leker Idol är det flickorna som styr…
Forskning och utveckling kategorier

Vem får extra stöd?

2020-03-20
Med hjälp av pedagogisk kartläggning ska pedagogerna komma fram till vilket stöd som behövs – men då behöver man först ha lagt märke till att barnet är i behov av stöd. Finns det en risk att flickor, vars problematik ofta inte märks tydligt, inte får den uppmärksamhet och det stöd de skulle behöva?
Forskning och utveckling kategorier

Utmana lekmönster

2020-03-20
Varför finns det flicklekar och pojklekar? Även om den femåriga flickan sitter i baksätet när hennes mamma kör bilen är det hennes treåriga bror bredvid henne som håller en leksaksbil i handen och som tillsammans med andra pojkar leker Blixten McQueen.
1235