Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Normkritik"

Visar sida 3 av 5

Forskning och utveckling kategorier

Normmedvetna rum gör leken mer hållbar

2020-03-20
Fler barn som lekte med varandra, mindre framträdande genusmönster och en tydligare kommunikation – forskningsprojektet Normmedvetna rum för lek och lärande ledde till en mer hållbar lek. Dessutom blev lekarna mer fysiskt flyttbara mellan rummen istället för att vara fixerade vid platser och material.
Forskning och utveckling kategorier

Utrymme för olikheter

2020-03-20
Sjalar, hattar och glasögon istället för prinsessklänningar och supermandräkter. Normkritiska sagor istället för klassiska barnböcker. I jämställdhetsdiplomerade förskolan Hagahuset finns utrymme för olikheter och mångfald i lärmiljöer, material och lek. Med tiden har pedagogerna breddat perspektivet och idag handlar arbetet också om jämlikhet.
Forskning och utveckling kategorier

"Lek som frirum eller könskodad arena?"

2020-03-20
Jämställdhet i lek utgör ett komplext samspel som inte bara har med kön att göra. I leken intar barnen olika positioner och lekmaterial och miljöer kan vara kodade. Pedagogen har ett ansvar för att ge varje barn de bästa förutsättningarna att delta i lek utifrån sina förutsättningar och förmågor, skriver Margareta Öhman, psykolog, författare och…
Forskning och utveckling kategorier

"Rätten att få vara sig själv"

2020-03-20
Jämställdhet och demokrati kan kännas som stora ord. De riskerar att hamna i diverse planer snarare än i verksamheten. Men låt oss motiveras av barnen, de som med din hjälp kan få fler möjligheter och bli trygga medskapare av framtiden. För det är precis vad demokrati och jämställdhet handlar om, skriver Karin Salmson, författare och…

Gymnasieelevers användning av normkritik och naturvetenskap för att granska frågor om sexualitet och kön

2019-10-22
Artikeln presenterar resultat av en analys av texter skrivna av gymnasieelever där normkritik och naturvetenskap använts för att granska frågor som berör kön och sexualitet. Studiens syfte är att bidra med kunskap för att utveckla undervisning som verkar för jämställdhet, inkludering och handlingskompetens.
Forskning och utveckling kategorier

Normer i fokus: Normkritisk pedagogik

2019-09-30
Gymnasieläraren Lotta Björkman är expert på normkritisk pedagogik. Hon förklarar vad ett normkritiskt perspektiv och berättar utifrån egna erfarenheter hur lärare kan arbeta normkritiskt med elever och om frågor som kan uppstå i undervisningen. Hon delar även med sig av konkreta tips på normkritik i klassrummet.