Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Nyanlända"

Visar sida 15 av 17

Forskning och utveckling kategorier

Nyanlända elever och bedömning i en språk- och kunskapsutvecklande undervisning (ämnesspecifik text: slöjd)

2018-08-24
Viktiga delar i det parallella språk- och kunskapsutvecklande arbetet är att låta eleverna via translanguaging ta hjälp av sina samlade språkliga resurser, att arbeta med kontextualisering och att uppmuntra interaktion. Genom att ge eleverna möjlighet till en varierad språk- och kunskapsutvecklande undervisning och ge dem möjlighet att uttrycka sig på ett varierat sätt kan slöjdlärare…

"Anpassa förutsättningarna för andraspråkselever"

2018-04-20
Ska språkkunskaperna slå igenom i bedömningen i samtliga skolämnen på gymnasiet? Elever som läser svenska som andraspråk (SVA) får ingen extra anpassning när de ska bedömas i övriga ämnen. Alma Rojas Beskow hävdar att det vore rimligt med exempelvis utökad tid i bedömningssituationer för att möjliggöra en rättvis kunskapsbedömning.
Forskning och utveckling kategorier

Utveckla elevernas modersmål med hjälp av digitala resurser

2018-03-22
"Vi måste erbjuda våra elever en undervisning som tränar de förmågor som är relevanta i samhället idag. Hur mycket tid ska vi lägga på handstil och rättstavning när den snabba teknikutvecklingen ställer andra krav?" Den frågan ställer sig läraren och universitetsadjunkten Hülya Basaran inför sin föreläsning på Skolverkets inspirationsdag om digitala resurser i modersmålsundervisningen.
Forskning och utveckling kategorier

Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den första tiden

2018-03-21
Modulen riktar sig till ämneslärare och ger redskap som både underlättar och fördjupar arbetet i elevgrupper med flera nyanlända elever som ännu inte behärskar det svenska skolspråket. Syftet är att modulen ska ge stöd både vid planering och genomförande av undervisning och därmed bidra till en högre måluppfyllelse.