Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Nyanlända"

Visar sida 5 av 17

Forskning och utveckling kategorier

Hur arbetar jag med SKUA för nyanlända elever?

2022-10-24
Mycket av det som har producerats om ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (förkortat SKUA) handlar om elever som har kommit en bit på väg i sin språkutveckling på svenska. Många av de metoder, modeller och arbetssätt som beskrivs går även att applicera i arbetet med elever som är nybörjare i svenska språket – men man…

Understanding young people’s well-being within a translocal everyday life: How health and well-being are experienced and conditioned in the daily school life of young people recently migrated to Sweden

2022-10-17
Ulrika Lögdbergs forskning visar att skolan kan bli en hälsofrämjande arena för nyanlända unga. Engagerade lärare och klasskompisar bidrar till de ungas vardagliga välmående. 

Partnerships in multicultural ECEC settings in Norway: Perspectives from parents and professionals

2022-04-22
The present study uses data from the Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society (ISOTIS) project to investigate perspectives from parents and professionals regarding their mutual partnership as well as their views on multicultural and multilingual education in culturally and linguistically diverse ECEC settings in Norway
145617