Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Pressmeddelande"

Visar sida 1 av 19

Välj typ av innehåll inom kategori "Pressmeddelande":

Nyanlända elever med kort skolbakgrund osynliggörs i skolan

31 januari
Nyanlända elever i 12–15-årsåldern med kort skolbakgrund är en utmaning för skolan. Lärarna tenderar att bortse från deras begränsade utbildningsbakgrund och de osynliggörs inom den bredare kategorin nyanlända elever, vilket leder till att de inte alltid får den hjälp de behöver. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.
Forskning och utveckling kategorier

Musiklärarutbildningar slits mellan nytta, bildning och vetenskaplighet

3 januari
Samhället förändras snabbt men utbildningen hänger inte med. Detta är en verklighetsbeskrivning som har funnits inom musiklärarutbildningen i årtionden. När högskolorna strävar efter modernisering, slits lärare och studenter mellan nyttotänk, bildningsideal och krav på vetenskaplighet. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.
Forskning och utveckling kategorier

Många skäl till att elever på högstadiet hjälper varandra få bättre betyg

2023-12-19
Elever i grundskolan är vana vid att samarbeta och att dela information digitalt. Utan lärarnas vetskap utvecklar de olika informella strategier för att hjälpa varandra med skolarbeten som övningar, uppsatser och nationella prov. Problemet med detta är inte bara att betygen blir orättvisa utan även att de elever som behöver hjälp inte upptäcks.
1219