Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Pressmeddelande"

Visar sida 17 av 20

Välj typ av innehåll inom kategori "Pressmeddelande":

Den flerspråkiga matematikklassen – en möjlig integrationsarena

2019-12-02
Allt fler elever talar flera språk och har inte ett specifikt modersmål. Vad händer i ett matematikklassrum när svenska, tvåspråkiga och flerspråkiga elever ska förhålla sig till varandra och lära sig matte? Hur uppstår spänningar, hjälpsamhet och konkurrensförhållanden när eleverna möts i skolmatematiken? Det tas upp i en färsk avhandling som också utvecklar nya teoretiska/filosofiska…

Digitala lärplattformar förändrar klassrummet

2019-11-21
På vilket sätt påverkar användningen av digitala lärplattformar undervisningen i klassrummen på gymnasiet? Vad händer med samspel och lärande när varje elev har sin egen dator och undervisningen flyttar till nya digitala rum? Det är några av de frågor forskare från Karlstads universitet ska söka svaren på i det nya projektet "Plattformspedagogik - en studie…
Forskning och utveckling kategorier

Äntligen FoU i fritidshemmet!

2019-11-13
Nu startar Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på Fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Under tre år kommer lärare, fritidspedagoger och skolledare att arbeta tillsammans med forskare för att med praktiknära forskningsinsatser och konkret utvecklingsarbete stärka fritidshemmen så att de kan fungera som pedagogiskt komplement till skolan utan att förlora det som är unikt för fritidshemmet.

Avhandling om skillnader i digital och analog återkoppling utsedd till Skolportens favorit

2019-10-31
Med digitala lärplattformar blandas formativ bedömning med betygsdokumentation och resulterar i en mer summativ återkoppling till eleverna. Det visar Agneta Grönlunds avhandling om återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet som nyligen utsågs till favorit av Skolportens lärarpanel.
116171820