Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Rapport (pdf)"

Visar sida 1 av 11

Välj typ av innehåll inom kategori "Rapport (pdf)":

Studie rörande språkutvecklandearbetssätt vid åtta förskolor i Nackakommun

17 januari
Syftet med studien är att erhålla en fördjupad bild av hur förskolor i områden med många barn som har utländsk bakgrund arbetar kvalitativt med barns språkutveckling för att ge vägledning för fortsatta satsningar. I studien har åtta förskolors språkutvecklande arbetssätt granskats och analyserats med stöd av forskning på området. (pdf)

Hur bör man förändra kursplaner i matematik - argument från den internationella forskningen

2023-11-30
I rapporten diskuteras kursplaner i matematik. Ett sätt att betrakta en kursplan är att se den som en deklaration om vad man vill att eleverna ska lära sig. Kursplanen är då en slags samhällelig norm för vilken matematik som är viktig och nödvändig att kunna. (pdf)
1211