Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Rapport (pdf)"

Visar sida 1 av 10

Välj typ av innehåll inom kategori "Rapport (pdf)":

Hur bör man förändra kursplaner i matematik - argument från den internationella forskningen

30 november
I rapporten diskuteras kursplaner i matematik. Ett sätt att betrakta en kursplan är att se den som en deklaration om vad man vill att eleverna ska lära sig. Kursplanen är då en slags samhällelig norm för vilken matematik som är viktig och nödvändig att kunna. (pdf)

Universitet och högskolor - Högskolenybörjare 2021/22 och doktorandnybörjare 2020/21 efter föräldrarnas utbildningsnivå

21 februari
Kompetensförsörjning har blivit ett allt större problem i flera av Fyrbodals kommuner, inte minst inom branscher där högskoleutbildning krävs. Rapport från Universitetskanslersämbetet visar att utbildningsnivån varierar stort mellan kommunerna i Fyrbodal. (pdf)
1210