Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Rapport (pdf)"

Visar sida 10 av 11

Välj typ av innehåll inom kategori "Rapport (pdf)":

Forskning och utveckling kategorier

En multisensorisk läsinlärningsmetod för elever med risk för lässvårigheter - Resultat från ett randomiserat fältexperiment

2019-04-24
Trots att läsning är en grundläggande färdighet lämnar många elever grundskolan med stora brister i läsförståelse. Vi undersöker effekterna av en läsinlärningsmetod som riktar sig till de elever i förskoleklass och årskurs ett som har störst risk att hamna i lässvårigheter. (pdf)

Policing the school: In between dialogues and crime reports

2019-04-11
The purpose of the present study was to investigate how different professional groups – school health teams and police officers – related to and understood various measures taken to handle school violence. The authors focused in particular on the increasing tendency to report crimes in schools and the consequences of this trend. (pdf)
Forskning och utveckling kategorier

Utvecklingen av ett lärarstöd – en prototyp för undervisning i privatekonomi (hem- och konsumentkunskap)

2019-01-31
Projektet Barn och digital ekonomi kombinerar forskning inom områden som ekonomi, digitalisering och pedagogik. Denna slutrapport är skriven av Patrik Hernwall och Inga-Lill Söderberg (pdf) och behandlar utvecklandet av en prototyp till stöd för lärare i undervisning om privatekonomi inom ramen för grundskolans hem- och konsumentkunskap (HKK), primärt årskurs 4-6.
191011