Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Relationer"

Visar sida 2 av 7

Forskningsutblick: Att stötta socialt leksamspel mellan barn med vuxenledd och kamratbaserad intervention – en fallstudie i fyra förskolor

15 februari
Lek mellan barn är viktigt för att barn ska utvecklas socialt och må bra. I den här studien undersöker forskarna en lek- och samspelsintervention som genomfördes på fyra förskolor. Resultatet pekar mot att arbetssättet ökade delaktighet och engagemanget hos de barn som deltog i forskningsstudien.
1237