Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Relationer"

Visar sida 8 av 9

Etniskt blandad skola och framtida sociala interaktioner mellan personer med olika etnisk bakgrund

2021-11-16
Att ha skolkamrater med en annan bakgrund än den egna skulle kunna leda till att man känner större förståelse och mindre rädsla för andra grupper i samhället. För att belysa denna fråga undersöks om elever med svensk bakgrund som haft skolkamrater med icke-västerländsk bakgrund har fler framtida nära kontakter med personer med invandrarbakgrund. (pdf)

Intergroup Contact and Negative Attitudes Towards Immigrants Among Youth in Sweden: Individual and Contextual Factors

2021-06-29
Elever som bara har ytlig kontakt med elever av utländsk härkomst tenderar att ha en negativ attityd till dessa elever. Och vice versa - vänskapliga kontakter mellan svenska ungdomar och minoriteter bidrar till mer positiva attityder.
1789