Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Resultat"

Visar sida 2 av 5

Forskning och utveckling kategorier

Internationell forskning om skolledarskap – intervention, prestation och fokus på lärande

2017-10-25
Internationell forskning om skolors ledning och styrning får allt större inflytande i vår nationella kontext. Denna forskning medför ofta en snävare syn på skolledarskap än vad vi är vana vid och den inrymmer också antaganden om att forskning inom utbildningsområdet ska medverka till att effektivisera skolor. Det kan därför vara värt att uppmärksamma globala aktörer…

En reformerad lärare. Konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i skolpolitik och skolpraktik

2015-04-21
De skolpolitiska reformerna har haft stor påverkan på lärarnas arbete i form av nya kursplaner, betygssystem samt lärarlegitimationen. Reformerna har också påverkat föreställningen om läraren, visar Larissa Mickwitz avhandling.

Projekt som strategi för skolutveckling – en fjärils färdväg, men ingen dagslända...

2015-02-19
Bidrar projekt som strategi för skolutveckling till varaktig utveckling? På vilka sätt uppfattar rektorer och pedagoger att den verksamhet som de är en del av förändrats av två skolprojekt? Det frågar sig Åsa Löfqvist i sin avhandling om skolutveckling.

Vad krävs för att förändra undervisningen med IT?

2014-08-31
Att utveckla och förändra skolans undervisning med hjälp av IT och digitala medier är sedan länge en viktig fråga på agendan i många länder. Men det har visat sig vara lättare sagt än gjort.
Mikaela Högskog och Ulrika Hjertzell

IUP-lektioner ger ökat fokus och mer glädje

2014-03-19
Större delaktighet från eleverna och lättare att fånga upp elever i behov av stöd i ett tidigt skede. Fördelarna med att arbeta med IUP-lektioner är många, menar författarna till en ny utvecklingsartikel.
1235