Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Resursskola"

Välj typ av innehåll inom kategori "Resursskola":

Lyhört bemötande får elever med autism att delta i läs- och skrivundervisning

2021-09-15
Ett lyhört bemötande som rymmer både bekräftelse och utmaningar kan få elever med diagnos inom autismspektrum att delta i literacypraktiker, vilket skapar möjlighet till lärande. Det visar Stina Gårlins forskning om läs- och skrivpraktiker i en resursskola.

Tungt ansvar för föräldrar till barn med NPF-diagnos

2021-06-10
Barn med adhd- och autismdiagnoser som har resursstarka föräldrar har störst chans att få det stöd de behöver, konstaterar Emma Laurin. Hennes avhandling visar att föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser tvingas bära ett tungt individuellt ansvar för barnens skolgång.

Har alla barn i grundskolan förutsättningar att klara nya läroplanens krav?

2018-02-02
Det finns elever i grundskolan som inte har kognitiva förutsättningar att klara de kunskapskrav läroplanen ställer, och detta måste beaktas i det svenska skolsystemet. Det nuvarande betygssystemet utan några individuella mål innebär en risk att negativt påverka elevers psykosociala utveckling och självkänsla, visar en ny studie.