Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Samarbete och arbetslag"

Visar sida 9 av 10

Välj typ av innehåll inom kategori "Samarbete och arbetslag":

Viktigt koppla teoretisk kunskap till praktisk erfarenhet

2009-08-28
För att förstå hur teoretisk kunskap kan relateras till yrkesutövandet krävs egen praktisk erfarenhet eller andras berättelser med konkreta exempel ur verkligheten. Det visar Anita Erikssons avhandling om vilka kopplingar som finns mellan teori och praktik på lärarutbildningen.

Samverkan leder till fördjupad förståelse

2008-12-08
Hur blev du intresserad av ämnet? - Jag har varit intresserad av skolutveckling länge eftersom jag tidigare jobbat med organisationsutveckling och utbildningsfrågor. Jag kom aldrig själv på tanken att ta kontakt med forskare i mitt arbete, däremot har jag senare träffat lärare och skolledare som varit otroligt entusiastiska över att ha jobbat tillsammans med forskare.…

Lärarna är skickliga på att hantera dilemman

2008-12-02
Hur blev du intresserad av ämnet? - Det var redan under min grundutbildning som intresset för pedagogisk forskning i dialog med lärarna växte fram. Mycket beroende på intressanta frågeställningar som mina handledare väckte, frågeställningar som jag sedan tog med mig till forskarutbildningen. Vad handlar avhandlingen om? - Den handlar om de komplexa dilemman som lärare…

Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare: Kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning

2008-11-24
Britt Tellgren har i avhandlingen "Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare" undersökt vilka bärande värden och föreställningar som genom tiderna har förmedlats för att utbilda en fullvärdig förskollärare.

Sammanhanget lika viktigt som ämnet för lärandet

2008-11-21
Hur blev du intresserad av ämnet? - Genom min egen lärargärning där jag ställde mig frågor om varför jag valde ett visst innehåll framför något annat i undervisningen. Det var helt enkelt en självreflektion som ledde mig in i ämnet. Vad handlar avhandlingen om? - Att på en mer övergripande nivå försöka förstå vad undervisningsinnehåll…

Internal capacities for school improvement: Principals' views in Swedish secondary schools

2008-11-17
Syftet med avhandlingen var att analysera rektorers föreställningar om samarbetsformer, kompetensutveckling och ledarskap, som kritiska interna skolförbättringskapaciteter. Studien genomfördes i fem mer framgångsrika och fyra mindre framgångsrika svenska 7-9-skolor och beskriver, analyserar och diskuterar kvalitativa skillnader och likheter i rektorernas föreställningar på skolnivå. En framgångsrik skola förstås som en skola där eleverna uppnår både kunskapsmålen…
18910