Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Samhällskunskap"

Skolämnet

Visar sida 33 av 35

Välj typ av innehåll inom kategori "Samhällskunskap":

Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering: Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer

2008-09-12
Ann-Katrin Swärd har i sin avhandling "Att säkerställa skriftspråklighet" studerat Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer samt analyserat vad som i lärarnas undervisning och i elevernas lärande främjar en god läs- och skrivutveckling.

Syntactic Variation in the Swedish of Adolescents in Multilingual Urban Settings: Subject-verb Order in Declaratives, Questions and Subordinate Clauses

2008-04-24
Användning av rak ordföljd är en språklig strategi som vissa ungdomar använder sig av för att uttrycka en identifikation med det flerspråkiga området, det visar resultaten från Natalia Ganuzas avhandling.

The priority of temporal aspects in L2-Swedish prosody: Studies in perception and production

2008-04-16
Bosse Thorén har i sin avhandling "The priority of temporal aspects in L2-Swedish prosody" undersökt en strategi för uttalsundervisning som prioriterar svenskans språkrytm och relaterat den till kända rön kring svenskans rytm.

Conditions for EFL learning and professional development. Finland-Swedish learner and Teacher perspectives

2008-03-28
Mikaela Björklund har undersökt förutsättningarna för lärande i engelska som främmande språk i nybörjarklassrummet. Hennes avhandling visar att engelska håller på att bli ett andraspråk snarare än ett traditionellt främmande språk för många unga elever.

Emergence of words: Multisensory precursors of sound-meaning associations in infancy

2008-03-25
Genom att kombinera olika sinnesintryck (som syn, hörsel, känsel, lukt och smak) kan spädbarn lära sig begrepp och ord. Det visar Eeva Klintfors i sin avhandling "Emergence of words", där hon har studerat över 300 spädbarn i åldern 3-20 månader.
Forskning och utveckling kategorier

Diagnosen blir ett hinder för modersmålsundervisningen

2008-02-27
Hur blev du intresserad av ämnet? - Jag har arbetat i många år med barn från andra länder, och min ingång i ämnet kommer ur en nyfikenhet som lärare. Jag sökte specialpedagog-utbildningen på 1990-talet och det visade sig att jag och mina kursare hade mycket kunskap och erfarenheter med oss. Illusionen att enbart experter skulle…