Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Särskola"

Visar sida 1 av 12

Samtal om livet i grundsärskolans högstadium

2023-02-15
Elever som går i grundsärskolan börjar under högstadiet att försöka hitta sin plats i livet. Frågor som är viktiga kan förstärkas eftersom man kan uppleva ett utanförskap och att samhället i stort är inriktat på att prestera och vara effektiv. I ett projekt tillsammans med Luleå tekniska universitet ska grundsärskolan pröva ett nytt verktyg för…
Forskning och utveckling kategorier

Forskare och kommuner storsatsar på undervisningen i anpassad skola

2022-12-19
Hur kan undervisning se ut för barn med intellektuell funktionsnedsättning? Hur vidareutvecklar man ett meningsfullt lärande för elever i anpassad skola? Nu startar sju skolhuvudmän, i samverkan med forskare från två lärosäten och forskningsinstitutet Ifous, ett nytt program som ska öka insikterna om kunskapsuppdraget i anpassad skola.

Eye-gaze assistive technology for play, communication and learning: Impacts on children and youths with severe motor and communication difficulties and their partners

2022-09-26
Yu-Hsin Hsieh har i sin avhandling undersökt möjligheter och effekter av ögonstyrd dator för lek, kommunikation och lärande för barn och ungdomar med omfattande motoriska och kommunikativa svårigheter.
Kamilla Klefbeck.

Kompetensutveckling – viktiga faktorer för lärare i grundsärskolan

2022-06-21
Kompetensutveckling för lärare i grundsärskolan gynnas av faktorer som kollaborativt arbete och distansering till den egna undervisningsverksamheten genom videobaserad granskning. Det visar Kamilla Klefbecks avhandling.
1212