Hoppa till sidinnehåll

Forskning och utveckling inom kategori "Skolbibliotek"

Visar sida 3 av 5

Välj typ av innehåll inom kategori "Skolbibliotek":

Forskning och utveckling kategorier

How to get the most out of a diverse classroom library

2019-11-05
Diverse classroom libraries serve as "windows and mirrors" for students to see themselves and learn about people different from them, writes Don Vu, an elementary-school principal. Vu shares ways educators can make the most of their diverse book collections, such as letting students compare and contrast themselves against the characters in books.
Forskning och utveckling kategorier

Information literacy conceptions in comprehensive school in Finland: Curriculum, teacher and school librarian discourses

2019-10-09
Anu Ojaranta visar att lärare och skolbibliotekarier i Finland har skilda uppfattningar om hur begreppet informationskompetens förstås. Lärarna betonar vikten av läskunskaper medan skolbibliotekarierna belyser informationssökning och kritiskt tänkande.